บริการตั้งวางเครื่อง Server บริการห้อง Server farm บริการฝากเว็บไซต์ บริการออกแบบเว็บไซต์ โปรเอ็นออนไลน์
จดทะเบียนโดเมนเนม
โอนย้ายโดเมนเนม
ต่ออายุโดเมนเนม
จัดการเกี่ยวกับโดเมนเนม
โดเมนเนมสำหรับลูกค้า
เข้าสู่ระบบ
เกี่ยวกับโดเมนไทยดอทโออาร์จี
หน้าแรก
     
 

หมายเหตุ: ท่านจะต้องต่ออายุโดเมนก่อนวันหมดอายุ 45 วัน หากท่านไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดและโดเมนของท่านเสียหายหลังจากหมดอายุไปแล้ว
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น

End user
Domain name Registration Price
Year  1 3 5 7 10
Percent    -5% -7% -10% -12%
.com   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.net   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.org   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.us   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.biz   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.info   600.00   1,710.00   2,790.00   3,780.00   5,280.00  
.cn   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.cc   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.name   1,500.00   4,275.00   6,750.00   8,925.00   12,000.00  
.tv   2,500.00   7,125.00   11,625.00   15,750.00   22,000.00  

Detail for register domain name
- Detail for register inter domain name
- Detail for register domestic domain name
- Manual confirm register domain name

การชำระเงิน
ชำระโดยตรงหรือผ่านระบบบัญชีธนาคารตามที่ระบุด้านล่าง โดยกำหนดให้จ่าย 30 % ของราคารวมทั้งหมดจากนั้นชำระส่วนที่เหลือหลังส่งมอบงานภายใน 7 วัน


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ชื่อบัญชี บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์
สาขา สุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-39201-4 

© Proimage Engineering and Communication Co.,Ltd. All right reserved.
72 CAT Telecom Tower, Charoen Krung Road, Bangrak, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 0 2690 3888 Fax : 0 2690 3535 Email
info@domainthai.org